Geschiedenis

De KPJ (Katholieke Plattelandsjongeren) is in de jaren twintig ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). KPJ Gilze is opgericht op 1-1-1966.

Jonge ongehuwde boeren en boerinnen sloten zich bij de jeugdbonden aan. Daar waar een boerenstand wordt opgericht, werden bijna automatisch ook jeugdbonden opgericht. Vanaf de oprichting is het een vereniging voor de ‘lering en de vermaak’ van jonge boeren en boerinnen. De activiteiten waren gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij en bestonden hoofdzakelijk uit het bijhouden van proefvelden, het ‘sleutelen’ aan landbouwwerktuigen en het verwerken van landbouwproducten.

Daarnaast werden voor de invulling van de vrije tijd activiteiten opgezet, zoals sportdagen, culturele dagen en activiteiten die samenhingen met het uitdragen van het geloof. Een voorbeeld van dit laatste vormden de oogstdank vieringen, die overigens vaak met de oudere boeren en boerinnen werden georganiseerd.

KPJ vandaag de dag:

Wat is er nu overgebleven van de ‘oude’ KPJ? De KPJ is veranderd, maar heeft zijn sterke basis gehouden. Het is en blijft een vereniging voor en door jongeren op het platteland, de jongeren die wonen en leven buiten de stad. Jongeren organiseren voor jongeren en besturen de vereniging. Dat was en is de kracht.

In Brabant zijn er zo’n 80 afdelingen met in totaal zo’n 5000 leden. De activiteiten variĆ«ren van sport en cultuur (vooral in Midden en Oost Brabant) tot schuurfeesten (West-Brabant). De activiteiten uit het rijke verleden van de KPJ komen soms nog in een of andere vorm terug. Er worden al in een lange traditie dorpszeskampen en trekkerbehendigheidswedstrijden georganiseerd. Ook oogstdankvieringen worden nog steeds in een aantal afdelingen samen met KVO en NCB gehouden.

Daarnaast wordt levensbeschouwing wordt in een aantal afdelingen vertaald in themabijeenkomsten, waarin jongeren worden geprikkeld te discussiƫren over maatschappelijke onderwerpen zoals hard-drugs, seksualiteit en bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling.

Inmiddels hebben we nog ongeveer 165 leden.